Mina Mål

Mina Stora mål!

  • En miljon i aktier
  • Ha en sparkvot på 25%
  • Få familjen att bli bättre på att spara
  • Konsumera mindre
  • Klara oss utan bil
  • Fortsätta träna 4 gånger i veckan